Tishchenko: Symphony No. 4 (2CD)

Northern Flowers
$29.99
Current Stock:
SKU:
NFPMA991178
Artist:
Leningrad Philharmonic, Rozhdestvensky

Tishchenko: Symphony No. 4, Op. 61

  1. I. Sinfonia di forza
  2. II. Sinfonia di rabbia
  3. III. Sinfonia di tristezza
  4. IV. Sinfonia di crudelta
  5. V. Sinfonia di risorgimento e tenerezza
Leningrad Philharmonic Orchestra, Gennady Rozhdestvensky
Ivan Turgenev (narrator)
Recorded: 17 November 1978
Recording Venue: Grand Hall, Leningrad, USSR